WELCOME TO PREOPTION

Optronic

Bevaka företagets jobb

Villkoren

Vårt branschoberoende erbjudande är utformat för industriföretag som äger produkter där optik eller elektronik är en kritisk beståndsdel. Vi hjälper både dem som vill nå serieproduktion och de som vill optimera redan befintliga produkter med avseende på prestanda, kvalitet och kostnad. Våra kundsamarbeten omfattar branschledare inom en bredd av marknadssegment, allt från automation och säkerhet till logistik och lantbruk. Tack vare erfarenheter från vitt skilda marknadssegment vet vi vad som krävs för att möta och överträffa även de högsta kvalitetskraven.


Dela på:

Utöver våra grundpelare för verksamheten är vår arbetsmiljö högt prioriterad. En god arbetsmiljö är en direkt förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder. Därför har vi etablerat och sammanfattat riktlinjer för vår verksamhet, där jämställdhet är en viktig del. Vi vill aktivt verka för mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Vi ska vara en inkluderande arbetsplats där alla ges möjlighet att växa.