WELCOME TO PREOPTION

Assemblin - Intervju #11''Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Assemblin’s omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden.''

Hemsida
www.assemblin.com/

Tomas Marklund
https://www.linkedin.com/in/tomas-marklund-28739432/

Karriärsida
https://www.joboptions.se/company-profile/view/47